Activiteiten 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dominicanenkerk Sparrendreef 91 Knokke- Het Zoute
Iedere zondag om 11 uur de dienst opluisteren met misgezangen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christus Koningkapel, Duinbergen
Zaterdag 28 april om 19 uur

Plechtige Eucharistieviering n.a.v. gerenoveerde Christus Koningkapel, Duinbergen

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kathedraal Brugge
Zondag 20 mei om 10.30u

Kathedraal Brugge opluisteren door de schola van de hoogmis

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christus Koningkapel Duinbergen
Zaterdag 23 juni om 15u

Christus Koningkapel opluisteren huwelijksmis Filip Maertens-Saartje Demarest

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dominicanenkerk Knokke-Zoute
Woensdag 8 augustus om 18 uur

Plechtige viering van de H. Dominicus, patroonheilige van de Paters Dominicanen

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abdij Postel
Van 6 tot 8 september

Schola op koorstage

Een bewogen geschiedenis :

De stichting van Postel gaat terug tot de 12e eeuw. Het ontstaan van de Norbertijnenorde dateert van 1121.
Vanuit de abdij van Floreffe kreeg Postel als hoeveklooster, naast het koorofficie, de zielzorg en de gastvrijheid een pionierstaak mee :
de ontginning in deze streek. Gelegen in de buurt van een kruispunt van grote wegen ving Postel (toen al) de reizigers op
en verwierf een uitstekende naam als Godshuis. In 1610 werd Postel een onafhankelijke abdij.
Met hulp van de bisschop van 's-Hertogenbosch en de steun van de landvoogden Albrecht en Isabelle
verwierf de toenmalige provisor Rombout Collibrant de zelfstandigheid van de abdij.
Tijdens de Gelderse oorlogen werd de abdij en haar omgeving echter herhaaldelijk geplunderd.
In 1874 kregen de overblijvende kloosterlingen enkele gebouwen en een stuk heidegrond terug, dankzij de familie de Ghysegem,
aangevuld in 1937 door een schenking van de familie de Broqueville.
Onder provisor Rafaël Otten (1943-1977) werd een uitgebreide restauratie doorgevoerd.
Hij realiseerde een modelboerderij met veestapel, een kaasmakerij, en opende het "Gasthof De Beiaard",
in de lijn van de eeuwenoude traditie : de opvang van het toerisme.

De Abdij van Postel is tenslotte sinds 1960 bekend om het gelijknamige bier, dat overigens in Opwijk wordt gebrouwen.
Van 1611 tot ongeveer 1943 werd, met tussenpozen, in de abdij bier gebrouwen voor eigen gebruik. Ook een kaas is naar Postel genoemd.

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berlijn
Van 4 tot 8 oktober

Culturele reis naar Berlijn met o.a. zingen van de hoogmis op zondag 7 okt om 11.30u in de Dominicanenkerk Sint Paulus te Berlijn.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk Houthave
Donderdag 1 november om 15 uur

Schola zingt de vespers

In de middeleeuwen behoorde het patronaatsrecht van de kerk van Houtave toe
aan de heren van het Oosthof te Snellegem, ook de ridders van Roden genoemd.
Zij houden dit recht tot in 1221 in leen van Sibilla van Wavrin, een dochter van Pieter, broer van Filip van den Elzas.
De heren van het Oosthof staan dan hun patroonsrechten af aan de abdij van Sint-Andries, die te Houtave een bijhuis heeft.

In de loop van de 17de eeuw wordt de kerk van Houtave in gotische stijl herbouwd: in 1617 de westgevel en in 1651 het hoogkoor.
Ook het schip wordt hersteld en de vensters worden voorzien van barokke lichten.

In de 19e eeuw wordt de kerk grondig verbouwd, o.m. aanbouw van zijbeuken en verbouwing van de oorspronkelijke gotische bogen in neoromaanse stijl.
In 1880 wordt een plan ontworpen om de kerk haar middeleeuws karakter terug te geven;
de restauratiewerken worden echter stopgezet bij gebrek aan financiële middelen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magrittezaal casino Knokke
Zaterdag 1 december 2012 om 20 uur

Huldeconcert “Facetten” Jacques Maertens als organist, componist, pedagoog, dirigent
n.a.v. Jacques Maertens, 80 jaar

   

Uitvoerders
Chantal Dejaeger en Marie Devreese, sopraan

Voices o.l.v. Rudy Van der Cruyssen

Schola Gregoriana Dominicana o.l.v.Jacques Maertens

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie o.l.v. J.-Fr. Chamberlan

Quilisma o.l.v. K. Verstichel

Hannelore Devaere, presentatie

Premières van composities van J. Maertens

 
Le chant grégorien est le plus beau trésor que nous possédons en Europe (Olivier Messiaen)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dominicanenkerk Knokke-Zoute
Zondag 2 december om 11u

Ceciliamis Dominicanenkerk

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultuurcentrum Scharpoord Meerlaan 32 Knokke
Donderdag 20 december 2012 om 20 uur

SCHOLA GREGORIANA DOMINICANA

Een heerlijk concert net voor de dagen van Kerstmis en Nieuwjaar onder leiding van Jacques Maertens,
solozang Chantal Dejaeger,
Koen Pauly aan de piano
en heerlijke samenzang naar Kerstmis toe!

Een avond om niet te missen, vol inspiratie en blijvende schoonheid.
Tevens concert in het kader van

60 jaar Volksontwikkeling

(samenwerking Davidsfonds en vtbKultuur Knokke die 90 jaar actief is).
Info: Annie Poissonnier, voorzitster ad interim DF: 050612492 – annie.poissonnier@gmail.com of
Dominiek Segaert, voorzitter vtbKultuur en Volksontwikkeling: 0479691865 – dominiek.segaert@skynet.be

10 Euro Uitpas, leden Davidsfonds, vtbKultuur
12 EUR anderen
Abonnementen Volksontwikkeling: gratis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------